Balans in beeld - zelfbeeld in balans

Voor fundamentele verandering

De Balansindicator Methodiek

instrument voor systeem-analyse en cultuurverandering