Home » De Balansindicator Methodiek

De Balansindicator Methodiek

Systeemverandering vanaf fundamenteel niveau

 

Wat is er aan de hand in onze maatschappij, in onderwijs, zorg, met ons klimaat?

Wat waarderen we meer: Een hoge output op korte termijn, of producten en publicaties van goede kwaliteit?

Wat weegt zwaarder: Een hoog BBP, of lichamelijk en geestelijk welzijn in een gezonde leefomgeving met schoon water en schone lucht?  Plezier in het werk, of een burn-out met een fantastisch cv...?

 

Veel mensen zijn het erover eens dat het tijd is voor een nieuw systeem. Maatschappelijk en economisch, gericht op een gezond klimaat en vitale behoeften. Een cultuurverandering dus, wat een verandering van een waardensysteem betekent. En dat kan alleen plaatsvinden op fundamenteel niveau. 

 

De Balansindicator Methodiek© is een instrument voor cultuuranalyse en -verandering en is ontwikkeld door drs. Karin Kasdorp. De methodiek is onderscheidend vanwege de werking op het fundamentele niveau.

Voordat er wezenlijke vernieuwing kan plaatsvinden in een organisatie of maatschappelijk systeem is namelijk verandering op dát niveau noodzakelijk, en dan hebben we het over paradigma's (denkkaders of waardensystemen).

De methodiek is gebaseerd op de twee universele oerprincipes die de balans en dynamiek  in  alle  sociale systemen bepalen. Dit zijn twee tegengestelde gemeenschappelijke delers die door de filosoof Zeno (500 v. Chr) het feminiene en masculiene principe werden genoemd -  in oosterse culturen al duizenden jaren daarvoor bekend als yin en yang. Op individueel en collectief niveau sprak de grondlegger van de moderne psychoanalyse Carl Gustav Jung over de archetypen anima en animus.

 

De paradigmaverandering begint met het herkennen van het dominante principe. Dominantie (of-of-denken) levert problemen op, zoals verkeerd bestuur, scheve man/vrouw-verhoudingen, ziekteverzuim, bureaucratie. 

Vrijwel alle veranderingsmethoden zoeken de oplossing in het aanpakken van de problemen of van het gedrag dat daar aanleiding toe geeft,  terwijl dat eigenlijk symptomen zijn.     

 

Op het causale niveau gaat het om de optimale verhouding tussen de twee oerprincipes (en-en-denken).

Overigens is dat optimum geen balans van 1:1, want dat betekent wel evenwicht, maar geen ontwikkeling.

Benieuwd om welke verhouding de Balansindicator Methodiek dan wel draait?

Neemt contact met mij op en ontdek hoe evenwicht en circulaire groei in uw organisatie en dienstverlening kan worden bereikt. 

 

Ik bied een instrumentarium dat de disbalans in het waardensysteem in kaart brengt. 

Daarnaast begeleid ik het veranderingsproces om de optimale verhouding te vinden en te behouden.

Die leidt tot evenwicht en circulaire groei, zoals die in elk gezond en harmonieus systeem voorkomt.