Home » De Balansindicator Methodiek

De Balansindicator Methodiek

Eerst de mindshift, daarna de systeemverandering

 

Wat is er aan de hand in onze maatschappij, bedrijven, in de zorg? Wat waarderen we meer: Een hoge output op korte termijn of producten/publicaties van goede kwaliteit met behoud van een gezonde leefomgeving? Plezier in het werk, of een burn-out met een goed cv?

 

En wie realiseert zich hoeveel invloed die waardering heeft op het zelfbeeld en op de cultuur (= het collectieve zelfbeeld) van de sociale groepen waar we deel van uitmaken?  

 

De Balansindicator Methodiek is een instrument voor cultuuranalyse en -verandering en is ontwikkeld door drs. Karin Kasdorp. Kerngedachte is dat een verandering van paradigma (denkkader of waardensysteem) noodzakelijk is vóórdat er wezenlijke vernieuwing kan plaatsvinden in een organisatie of maatschappelijk systeem. De methodiek is gebaseerd op de universele wetenschap dat de spanning en dynamiek in sociale systemen worden bepaald door de oerprincipes van dualiteit: 

door de filosoof Zeno (500 v. Chr) het feminiene en masculiene principe genoemd - in het oosten bekend als yin en yang. Op individueel niveau sprak de grondlegger van de moderne psychoanalyse Carl Gustav Jung over de archetypen anima en animus.

 

De paradigmaverandering begint met het herkennen van het dominante principe. Dominantie (of-of-denken) levert problemen op, zoals verkeerd bestuur, ziekteverzuim, bureaucratie. Als 'oplossing' worden die problemen zelf aangepakt, terwijl het eigenlijk symptomen zijn.     

 

Op fundamenteler niveau gaat het om de optimale balans tussen de oerprincipes (en-en-denken). Geen 1:1 verhouding, want dat betekent wel evenwicht, maar stilstand.

De Balansindicator Methodiek draait om de Gulden Snedeverhouding, nl. 1 : ϕ   (ϕ = 1,61)

Dat betekent evenwicht en gezonde groei, zoals die in elk harmonieus systeem voorkomt.

 

Het instrumentarium brengt de disbalans in het waardensysteem in beeld. Vervolgens biedt het een compleet pakket om de optimale verhouding terug te vinden en te behouden. 

 

Bureau Beeldspraak analyseert, adviseert en begeleidt de paradigmaverandering.

Neem contact op voor een vrijblijvende intake of een presentatie.