Home » Publicaties en weblog

Stel de economie in dienst van de vreugde

Gepubliceerd in Trouw, dd 9-5-19 Prof. dr. Govert Buijs, bekleder van de F.J.D. Goldschmeding-Leerstoel ‘Economy in relatie tot Civil Society’ gebruikt in zijn boek ‘Waarom werken we zo hard – op weg naar een economie van de vreugde’ een antropologische definitie van ‘economie’. Hij werkt de antropologische benadering echter summier uit. (Trouw, 1 mei jl.) Vanuit antropologisch gezichtspunt dringt zich bij mij bij een economie van de vreugde onmiddellijk de vergelijking op met een huishouden in familieverband.

Lees meer »

Waarom gaat het mis bij diversiteitsbeleid?

Hoe komt het dat veel vrouwen de boardroom weer gedesillusioneerd verlaten? De filosofie van de Balansindicator verklaart waarom een vrouwenquotum averechts werkt en een masculiene bedrijfscultuur juist zal versterken. Hoe moet het dan wel?

Lees meer »

Betaald werk lost ongelijkheid niet op

Gepubliceerd in Trouw dd 23-5-17 Het staat buiten kijf dat de dochters van de laatste generatie huisvrouwen een belangrijke rol hebben gespeeld in het emancipatieproces. Maar het emancipatieprobleem is niet opgelost als alle vrouwen buitenshuis werken. Waarom wordt dat algemeen wel zo gezien?

Lees meer »